Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Парахат Халмуратов - Қара көз

Тимур Қарашаев - Бир кем дүнья

Мақсет Хожасов - Сулыў қыз

Гүлнара Мунтеева - Сени излеймен

Дамир Төрениязов - Дос сағынышы

Жеңисбек Пиязов ҳәм Шахруҳхан - Сағыныш

Мақсет Өтемуратов - Бир сөз

Ильяс Балтабаев - Сениң ышқын

Гүлнигәр Сапаева - Қыз сезими

Гүлназ Өтепова - Ало

Дастан Бектурсинов - Дәртимсең

Кәримжан Төлегенов - Кел суйиклим

Алишер Алламбергенов - Еслетти сены

Нөкисбай Дуйсенбаев - Айзада

Арепбай Алланиязов - Атам жақсы

Арисланбек Асқаров - Сулыў қыз

Тимур Нуратдинов - Тағдир

Бахадир Разымбетов - Ада болдым

Мирзагүл Сапаева - Сахна

Даўран Абдимов - Үмитлер


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine