Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Мухитдин Караматдинов - Жолларыңа қарайын

Самандар Бегжанов - Изледим сени

Туйана Ережепов - Қарақалпақ елиме

Самандар Бегжанов - Дилбарим

Аллан Алланазаров - Мажнун Лайли

Азима Усенова - Сағынып

Дастан Бектурсинов - Балам 2

Бердақ Қалбаев - Хабар алдыңба

Маубек - Хақыйқат

Салауат Камалов - Дуниясан

Алишер Алламбергенов - Сени сорайман

Сарбиназ Сейтова - Қара қара

Мехрийбан Нуратдинова - Мухаббатым

Мехрийбан Нуратдинова - Қийнама сен

Мехрийбан Нуратдинова - Давай давай

Мехрийбан Нуратдинова - Енди суймеймен

Муса Молдабаев - Аңламас

Арепбай Алланиязов - Мехр сорадым

Шираз Нуратдинов&Айгул Надирова - Журек тилсими

Арепбай Алланиязов - Сорама


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine