Nukus fm Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM Нукус ФМ Нукус ФМ No'kis FM Нукус ФМ No'kis FM Nukus fm

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Арзыў Ерманов - Жаслық отип баратыр

Алишер Байниязов - Ҳайрана

Ислам Айтбаев - Күйгелек қыз

Байрам Пердебаев - Жанана қыз

Мийрас Хожабаев - Сәнем

Шерзадбек Айтмуратов - Жалғызымсаң

Аселя Даужанова - Ана ўатан

Арзыў Ерманов - Аха -аха

Абыл Орынбаев - Аппақ айым

Байрам Пердебаев - Ләйлим

Исатай Алдабергенов - Сен ушын

Жумабек Реймов - Ҳабибим

Тимур Карашаев - Кишкентай қыз

Марянна - Қарекеңниң неси бар

Шыраз & Инабат - Ойларма екенсең

Махмуд Өтегенов - Аўылымды сағындым

Парахат Жолдасбаев - Бахарим

Саламат Қаллибеков - Баралмайман

Турсынбай Мамбетуллаев - Қашан келерсен

Туйана Ережепов - Ушырасыу


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine