Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Ербол Артықбаев - Ата-Ана

Арепбай Алланиязов - Ⱪара қыз

Зарина Шүкирллаева - Әкешим

Ильяс Балтабаев - Ⱪәстерлеп абайлаң бир-бириңизди

Шухрат Бекманов - Ай киби сулыўсаң

Саламат Қәллибеков - Сулыўым

Максет Полатов - Ана Ўатаным

Маряш Тажиғалиева - Гәп кеўилде

Ильяс Балтабаев - Жақсы адамларға жоллыққан күни

Шухрат Бекманов - Шымбайдың қызлары

Ислам Пириниязов - Шийриним

Жеңисбек Пиязов - Айдынлар

Караматдин Хитжанов - Алдады ярым

Баўыржан Хамидуллаев - Ким сени сүйди

Аллан Алланазаров - Исенесенбе

Тимур Ⱪарашаев - Интернеттеги мухаббат

Шыраз Нуратдинов &Жанна - Сағындым

Сапар Узақбергенов - Жойтаман

Ⱪуўаныш Муратов - Гүзги сағыныш

Муҳитдин Караматдинов - Дүнья(MIX)


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine