Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Арысланбек Асқаров - Сөйле дуўтар

Алпамыс Абдиразаков - Жаным

Бердақ Қалбаев - Бахытлы өмир

Баҳадыр Разымбетов - Қурылысшы достым

Шерзадбек Муратбаев - Әжинияз бабам

Саламат Қәллибеков - Сағынбайман демедим

Иляс Балтабаев - Сеннен басқа

Бегис Темирбаев - Сен сен

Шыраз Нуратдинов & Дастан Бектурсинов - Молодой

Шерзадбек Муратбаев - Қысынба

Парахат Жолдасбаев - Шоколатым

Нуржан Габитжанов - Арал

Муҳаббат Нуржанова - Сени излеймен

Жумабек Реймов - Мас

Иляс Балтабаев - Гүлим

Гүлнара Мунтеева - Жалған сезимлер

Бегис Темирбаев - Сағындым

Арепбай Алланиязов - Жайна

Миратдин Абдуллаев - Ало-ало

Ербол Артықбаев - Инстаграм


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine