Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Дастан Бектурсинов - Дәртимсең

Кәримжан Төлегенов - Кел суйиклим

Алишер Алламбергенов - Еслетти сены

Нөкисбай Дуйсенбаев - Айзада

Арепбай Алланиязов - Атам жақсы

Арисланбек Асқаров - Сулыў қыз

Тимур Нуратдинов - Тағдир

Бахадир Разымбетов - Ада болдым

Мирзагүл Сапаева - Сахна

Даўран Абдимов - Үмитлер

Темур Досжанов - Жананым

Шыраз Нуратдинов - Сен мени

Сарбиназ Сейтова - Ана

Гүлнигар Сапаева - Мухаббат

Қуўат Әметов - Гүзги самал

Наўрыз Тлеўов - Алдайсызлар

Султан Кеўлимжаев - Сени

Султан Оразимбетов&Инжайым Көмекбаева - Яқ яқ

Жеңис Бакиров&Асема - Бахытқа ерисемиз

Бердақ Мешенов - Кел кел қасыма(Mix)


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine