Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Парахат Мамутов - Ана

Мақсет Утемуратов - Сени мени

Караматдин Хитжанов - Гела ләйлим

Даўран Абдимов - Жанама

Баҳадыр Разымбетов - Сулыўым кел

Арепбай Алланиязов - Тақ-тақ

Бердақ Исметуллаев - Ләйлим

Бахтияр Жуматаев - Сулыўымаў

Шыраз Нуратдинов - Сағынаман

Жумабек Реймов - Дәмем бар

Байрам Пердебаев - Келмедиң

Шуҳрат Бекманов - Анажан

Ерполат Ганиев - Умытпайман

Руслан - Сүйиклим

Рамазан Султамуратов - Қара көз 2

Саламат Қәллибеков - Аўылға

Шуҳрат Бекманов - Арыў қыз

Арепбай Алланиязов - Жүрек наласы

Дәрибай Хожабергенов - Ўатан

Бердақ Мeшенов - Қәсте жүрек


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine