Nukus fm Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM Нукус ФМ Нукус ФМ No'kis FM Нукус ФМ No'kis FM Nukus fm

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Алишер Алламбергенов - Сени сорайман

Сарбиназ Сейтова - Қара қара

Мехрийбан Нуратдинова - Мухаббатым

Мехрийбан Нуратдинова - Қийнама сен

Мехрийбан Нуратдинова - Давай давай

Мехрийбан Нуратдинова - Енди суймеймен

Муса Молдабаев - Аңламас

Арепбай Алланиязов - Мехр сорадым

Шираз Нуратдинов&Айгул Надирова - Журек тилсими

Арепбай Алланиязов - Сорама

Лепес Нурқасимов & Маджо - Туўысқанларым

Салауат Камалов - Шаңарақ

Ислам Муратбаев - Хабариң жоқ

Бахтияр Жуматаев - Тоти

Балтик Базарбаев - Яндым яндым

Азизбек Айтжанов - Сағынған шығарсан

Ислам Реметуллаев - Анажаным

Бахадир Разымбетов - Сен бир дана

Шираз Нуратдинов&Айгул Надирова - Жана беремен

Бахадир Разымбетов - Журегим


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine