Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Темур Досжанов - Жананым

Шыраз Нуратдинов - Сен мени

Сарбиназ Сейтова - Ана

Гүлнигар Сапаева - Мухаббат

Қуўат Әметов - Гүзги самал

Наўрыз Тлеўов - Алдайсызлар

Султан Кеўлимжаев - Сени

Султан Оразимбетов&Инжайым Көмекбаева - Яқ яқ

Жеңис Бакиров&Асема - Бахытқа ерисемиз

Бердақ Мешенов - Кел кел қасыма(Mix)

Тимур Ⱪарашаев - Достым

Аллан Алланазаров - Мени алдама

Саламат Қәллибеков - Келгениң қайда

Аңсат Халмуратов - Екеўмизди қосар күнлер бармекен

Алишер Утешов&Мирас - Хош бол

Юсуп Ⱪалиев - Гөне қала

Шахсәнем Абдижамилова - Тыңла жүрегим

Саламат Қәллибеков&Гүлсанем Абатбаева - Қарындасым

Маўбек - Айт

Темур Досжанов - Сағындым


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine