Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Жумабек Реймов - Ләйлим

Ринат Досшанов - Сол сулыў

Балтик Базарбаев - Бахытлы қыламан

Алауаддин Бердибаев - Ⱪызларай

Амандық Жеткербаев - Ⱪайда кетти

Данияр Исмайлов - Акежан

Ербол Артықбаев - Ата-Ана

Арепбай Алланиязов - Ⱪара қыз

Зарина Шүкирллаева - Әкешим

Ильяс Балтабаев - Ⱪәстерлеп абайлаң бир-бириңизди

Шухрат Бекманов - Ай киби сулыўсаң

Саламат Қәллибеков - Сулыўым

Максет Полатов - Ана Ўатаным

Маряш Тажиғалиева - Гәп кеўилде

Ильяс Балтабаев - Жақсы адамларға жоллыққан күни

Шухрат Бекманов - Шымбайдың қызлары

Ислам Пириниязов - Шийриним

Жеңисбек Пиязов - Айдынлар

Караматдин Хитжанов - Алдады ярым

Баўыржан Хамидуллаев - Ким сени сүйди


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine