Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Алпамыс Абдиразаков - Аппак арыў

Баўыржан Хамидуллаев - Сағындым

Дастан Бектурсынов - Ел аман

Кәримжан Төлегенов - Жўрегыме жўрек

Данияр Исмайлов - Жаслар аўқамы

Султан Кеўлимжаев - Гаўхарым

Мурат Сулейманов - Керегиң жоқ

Руслан Юсупов - Кутемен сени

Саламат Қаллибеков - Лайлим

Арепбай Алланиязов - Мойнақ

Сарбиназ Сейтова - Умытпа мени

Жеңисбек Пиязов - Жан досим

Мақсет Өтемуратов - Туўған жер

Дастан Жаңабаев - Садағам

Тимур Нуратдинов - Айдай қызлар

Темур Досжанов - Күлиң қызлар

Ш.Нуратдинов & А.Надирова - Арманыңды

Саламат Қаллибеков - Ярым бол

Арисланбек Асқаров - Ойларымда сен

Бахадир Разымбетов - Өмир


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine