Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Ильяс Балтабаев - Жақсы адамларға жоллыққан күни

Шухрат Бекманов - Шымбайдың қызлары

Ислам Пириниязов - Шийриним

Жеңисбек Пиязов - Айдынлар

Караматдин Хитжанов - Алдады ярым

Баўыржан Хамидуллаев - Ким сени сүйди

Аллан Алланазаров - Исенесенбе

Тимур Ⱪарашаев - Интернеттеги мухаббат

Шыраз Нуратдинов &Жанна - Сағындым

Сапар Узақбергенов - Жойтаман

Ⱪуўаныш Муратов - Гүзги сағыныш

Муҳитдин Караматдинов - Дүнья(MIX)

Мақсет Хожасов - Жоражан

Жамиля Бекбергенова - Жаным дедим

Данияр Исмайлов - Ⱪийналдыңба

Бегис Темирбаев - Сағындым

Арисланбек Асқаров - Айралиқты усынба

Амандиқ Жеткербаев - Жаным неге

Сапар Узақбергенов - Сабырым

Сарбиназ Сейтова - Сен


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine