Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Миратдин Абдуллаев - Туўылған кун

Исатай Алдабергенов - Қурбым жан

Иляас Балтабаев - Излеймен сени

Дастан Жаңабаев - Сени суйемен

Дастан & Тимур - 12-30 да

Данияр Исмайлов - Кеўил

Байрам Пердебаев - Ярим болсаң

Арепбай Алланиязов - Айталмадиқ

Бауиржан Хамидуллаев - Нәпис бәлеси

Аллан Алланазаров - Айналаманба

Мақсет Утемуратов - Кеўил

Саламат Қәллибеков - ТАШГУ (РМХ)

Маўбек - Сүйгеним

Аллан Алланазаров - Айралық

Салаўат Камалов - Дүканши қыз

Парахат Халмуратов - Интизар

Бехруз - Неси жаман

Сарбиназ Аннақулова - Кутпеймен енди

Азизбек Айтжанов - Жанымда бол

Н.Дуйсенбаев & С.Сейтова - Жүреклер


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine