Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Максет Полатов - Дилбарым

Дастан & Тимур - Бир сулыў

Арепбай Алланиязов - Сары қыз

Миратдин Абдуллаев - Ойлайберемен

Казбек Кеўлимжаев - Жўрегим дәрт

Мәдияр Бекполатов - Дилбарым

Султан Кеўлимжаев - Ғарип

Караматдин Хийтжанов - Кеўлимде барым

Даўран Абдимов - Жўрегиме

Арисланбек Асқаров - Миймандур

Бахадир Разымбетов - Керексең

Султан Косекеев - Быр достиң болсиң

Сарбиназ Сейтова - Кешир жаным

Темур Досжанов - Еле сол қарас

Сапбиназ Аннақулова - Суйалмайман

Мирзагул Сапаева - Тунғыш мухаббат

Миратдин Абдуллаев - Туўылған кун

Исатай Алдабергенов - Қурбым жан

Иляас Балтабаев - Излеймен сени

Дастан Жаңабаев - Сени суйемен


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine