Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Иляс Балтабаев - Сеннен басқа

Бегис Темирбаев - Сен сен

Шыраз Нуратдинов & Дастан Бектурсинов - Молодой

Шерзадбек Муратбаев - Қысынба

Парахат Жолдасбаев - Шоколатым

Нуржан Габитжанов - Арал

Муҳаббат Нуржанова - Сени излеймен

Жумабек Реймов - Мас

Иляс Балтабаев - Гүлим

Гүлнара Мунтеева - Жалған сезимлер

Бегис Темирбаев - Сағындым

Арепбай Алланиязов - Жайна

Миратдин Абдуллаев - Ало-ало

Ербол Артықбаев - Инстаграм

Шерзад Муратбаев - Спортшы жаслар

Парахат Мамутов - Ана

Мақсет Утемуратов - Сени мени

Караматдин Хитжанов - Гела ләйлим

Даўран Абдимов - Жанама

Баҳадыр Разымбетов - Сулыўым кел


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine