Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Ш.Нуратдинов & А.Надирова - Арманыңды

Саламат Қаллибеков - Ярым бол

Арисланбек Асқаров - Ойларымда сен

Бахадир Разымбетов - Өмир

Гульнигар Сапаева - Сени деп

Маўбек - Болен тобой

Сарбиназ Сейтова - Бахыт бизге

Даўран Абдимов - Уялма гоззал

Максет Полатов - Дилбарым

Дастан & Тимур - Бир сулыў

Арепбай Алланиязов - Сары қыз

Миратдин Абдуллаев - Ойлайберемен

Казбек Кеўлимжаев - Жўрегим дәрт

Мәдияр Бекполатов - Дилбарым

Султан Кеўлимжаев - Ғарип

Караматдин Хийтжанов - Кеўлимде барым

Даўран Абдимов - Жўрегиме

Арисланбек Асқаров - Миймандур

Бахадир Разымбетов - Керексең

Султан Косекеев - Быр достиң болсиң


Жоқарыға
Copyright © 2016-2017 Company Nukus Soft Engine