Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Арепбай Алланиязов - Мойнақ

Сарбиназ Сейтова - Умытпа мени

Жеңисбек Пиязов - Жан досим

Мақсет Өтемуратов - Туўған жер

Дастан Жаңабаев - Садағам

Тимур Нуратдинов - Айдай қызлар

Темур Досжанов - Күлиң қызлар

Ш.Нуратдинов & А.Надирова - Арманыңды

Саламат Қаллибеков - Ярым бол

Арисланбек Асқаров - Ойларымда сен

Бахадир Разымбетов - Өмир

Гульнигар Сапаева - Сени деп

Маўбек - Болен тобой

Сарбиназ Сейтова - Бахыт бизге

Даўран Абдимов - Уялма гоззал

Максет Полатов - Дилбарым

Дастан & Тимур - Бир сулыў

Арепбай Алланиязов - Сары қыз

Миратдин Абдуллаев - Ойлайберемен

Казбек Кеўлимжаев - Жўрегим дәрт


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine