Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

«Жулдызша» теле-таңлаўын жәриялайды!Ҳүрметли ата-аналар! Сиз балаңызды талантлы деп есаплайсыз ба?

Сол қәбилетин жүзеге шығарыўды қәлейсиз бе?
Онда үлкен имканият!
Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги,
Қарақалпақстан Республикасы мәденият ҳәм  спорт ислери министрлиги,
Қарақалпақстан Республикасы Телерадиокомпаниясы,
«Нөкис-ФМ» радиосы менен биргеликте
Қарақалпақстан Республикасында биринши рет 14 жасқа шекемги қәбилетли балалардың талантын жүзеге шығарыў мақсетинде «Жулдызша» теле-таңлаўын жәриялайды!

Таңлаўда балалар:
  • Көркем-өнердиң миллий атқарыўшылық;
  • Жыраў;
  • Бақсы;
  • Мақом атқарыўшылығы;
  • Эстарада атқарыўшылығы;
  • Академиялық вокал;
  • жеке, классика, миллий ҳәм эстрада ойын
 жөнелислери бойынша өз қәбилетлерин сынап көрсе болады.
 

Мағлыўмат ушын телефонлар: 222-89-05, 363-82-54
 
 
    2017-01-23 22:11:10 |

Нөкис ФМ 100.4 каналында
Ҳаўа-райыМиллий валюта көрсеткиши


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine