Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Mayjapta NawrızDerek: karakalpakstan.uz
 
Усы ҳәптениң сәтли күни сарсенбиде болып өткен Шымбай районы «Майжап» елатындағы Наўрыз халықтың тилинде айта жүргендей байрам болды. Хожалықтың орайлық спорт майданына жыйналған халық, жадыраған бәҳәрдиң қуяшынан нәр, көркем-өнер тараўы хызметкерлериниң йошлы концертлери ҳәм миллий ойынларынан руўхый азық алды, деп жазады журналист Абдулла Ембергенов.
Буннан алпыс жылға шамалас ўақыт бурын, Қарақалпақстанда салыгершиликти раўажландырыўға байланыслы арнаўлы қарар тийкарында дүзилген «Майжап» хожалығында ҳәзирги ўақытта 750 шаңарақта 5 мыңнан аслам халық жасайды. 34 фермер хожалығы төрт мыңға шамалас егислик майданларда пахта ҳәм бийдай зүрәәтин жетистириў менен шуғылланады. Усы жылы бул мәканда бир балалар бақшасында 3 миллиард 569 миллион сумлық, ЭКОС үскенесине 3 миллиард 762 миллион сумлық реконструкция жумыслары алып барылмақта.
 
    2020-03-13 12:15:59 |

Нөкис ФМ 100.4 каналында
Ҳаўа-райыМиллий валюта көрсеткиши


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine