Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қосықлар

Биз бенен бирге қалың, ең соңғы қосықлар менен таныстырамыз.


Маўбек - Жоралар

Узақберген Дошбаев - Сен есиме

Шыраз Нуратдинов - Назларың Сениң

Қуўат Әметов - Кешиккен мухаббат

Туяна Ережепов - Асығаман

Гаухар Сайтова - Ҳеш қашан (мих)

Елиубай Қайпов - Нөкис қалам

Жеңис Төлегенов - Кеттиң алислап

Кәримжан Төлегенов - Қайда кетти

Наўрыз Каипов ҳәм Гр.Ерос - Умыттым сени

Султан Кеўлимжаев - Жанды жүрегимде

Алишер Утешов & Мирас - Сен мени ойламадың

Мақсет Өтемуратов - Халқым

Алишер Алламбергенов - Басқаша

Б.Разымбетов & С.Аннакулова - Ләйлим бол

Шыраз Нуратдинов - Изледим

Бегис Темирбаев - Танха өзиңди деймен

Маўбек - Жаным

Саламат Қәллибеков - Әсте әсте

Байрам Пердебаев - Бир қыз бар


Жоқарыға
Copyright © 2016-2020 Company Nukus Soft Engine