Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Қоңырат районы ҳәкиминиң Facebook ҳәм Telegram’да рәсмий каналы ашылдыҚоңырат районы ҳәкими Бердах Сапаровтың Facebook ҳәм Telegram’да рәсмий каналы жумыс баслады. Бул ҳаққында makan.uz’ға Қоңырат районы ҳәкимиятынан хабар берилди.
Мағлыўматта, «Егер қандай да бир мүрәжат ямаса усынысларыңыз болса жазыўыңыз мүмкин. Ҳәр бир мүрәжатты әлбетте ҳәкимниң өзи көрип шығады ҳәм әмелий жәрдем береди. Буннан тысқары, Қоңырат районында болып атырған жаңалықлар ҳәм өзгерислерден хабардар болып барасыз», - делинген.
Мәнзил: https://t.me/hakimsaparov
fb.com/hakimsaparov
Мағлыўмат ушын, Telegram тармағында Қарақалпақстанда ең биринши рет өткен жылы декабрь айында Хожели районы ҳәкими Жеңис Ермашев өз жеке каналын ашқан еди. Ҳәзир бул каналда 5400 ден аслам адам бар.
    2019-01-11 16:15:28 |

Нөкис ФМ 100.4 каналында
Ҳаўа-райыМиллий валюта көрсеткиши


Жоқарыға
Copyright © 2016-2018 Company Nukus Soft Engine