Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Келеси жыл басынан ҳайўанлардың мәжбүрий пуллы дизимнен өткерилиўи енгизиледи1-январьдан баслап Өзбекистанда ҳайўанлар идентификациясы, дизимге алыныўы ҳәм дизимнен шығарылыўы тәртиби енгизилмекте. Қарар 22-сентябрь күни қабылланған еди, деп хабар береди Uz24.
Ҳүжжетке муўапық, физикалық ҳәм юридикалық шахсларға тийисли ҳайўанларға индивидуал сан бериледи. Ҳайўанлардың түрине қарап идентификация бирка, маркировка, жетон, чип көринсинде болыўы мүмкин. Ҳайўанлар ҳаққындағы мағлыўматлар электрон мағлыўматлар базасына киритиледи.
Идентификация хызмети пуллы болады. Төлем баҳасы ҳәм шәртлери Мәмлекет ветеринария комитети тәрепинен белгиленеди.
Ири шақлы шарўа, қой-қозы ҳәм түйелер туўылғанынан 14 күн өтип, бир айдан кешикпеген ҳалда, тай ҳәм гүррелер - төрт айлығында, шошқа балалары – бир айлығында, күшик ҳәм пышықлар – үш айлығында есапқа алынады.
Ҳайўан сойылғаннан ямаса өлгеннен кейин, оның идентификациялық саны ҳәм ветеринар паспорты мәмлекет  ветеринария хызметине тапсырылады.

 
    2017-10-11 08:34:50 |

Нөкис ФМ 100.4 каналында
Ҳаўа-райыМиллий валюта көрсеткиши


Жоқарыға
Copyright © 2016-2017 Company Nukus Soft Engine