Nukus fm Нукус ФМ No'kis FM

Нөкис ФМ – Биринши радио


Топ-20: Хит қосықлар


Саламат Қәллибеков&Гүлсанем Абатбаева - Қарындасым

Маўбек - Айт

Темур Досжанов - Сағындым

Юсуп Ⱪалиев - Ойнайсайсаң Дилбар

Алпамыс Абдиразаков - Аппак арыў

Баўыржан Хамидуллаев - Сағындым

Дастан Бектурсынов - Ел аман

Кәримжан Төлегенов - Жўрегыме жўрек

Данияр Исмайлов - Жаслар аўқамы

Султан Кеўлимжаев - Гаўхарым

Мурат Сулейманов - Керегиң жоқ

Руслан Юсупов - Кутемен сени

Саламат Қаллибеков - Лайлим

Арепбай Алланиязов - Мойнақ

Сарбиназ Сейтова - Умытпа мени

Жеңисбек Пиязов - Жан досим

Мақсет Өтемуратов - Туўған жер

Дастан Жаңабаев - Садағам

Тимур Нуратдинов - Айдай қызлар

Темур Досжанов - Күлиң қызларБаслаўшылар

 • Angel

  Бегзад

  Алланиязов
 • Nancy

  Гульзира

  Ембергенова
 • Mary

  Фарид

  Орынбаев
 • Helen

  Айшолпан

  Оразымбетова
 • Linda

  Ислам

  Сатуллаев
Жоқарыға
Copyright © 2016-2017 Company Nukus Soft Engine